Ürün Ekleme

Servis Adresi

İstek Parametreleri

DealerSaleAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode (string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen şifre
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) bilgileriyle elde edilen anahtar SHA-256 hash algoritmasından geçirilerek bu alanda gönderilecektir

DealerSaleRequest

Parametre Açıklama
ProductName (string) Ürünün adı (Max 100 chars)
ProductCode (string) Ürünün bayi tarafındaki özel kodudur. Boş gönderilirse guid oluşturulur

Örnek İstek (JSON)


{
	"DealerSaleAuthentication": {
		"DealerCode": "ELİF",
		"Username": "Elif",
		"Password": "Elif123",
		"CheckKey": "aabbccddeeff"
	},
	" DealerSaleRequest": {
		"ProductCode": "Product01",
		"ProductName": "Product"
	}
}

Başarılı İstek Sonucu

Parametre Açıklama
DealerProductId (integer) Moka tarafındaki ürünün Unique ID sidir
ProductName (string) Ürünün adı
ProductCode (string) Bayi, özel bir kod göndermemişse bu alanda guid döner

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": {
		"DealerProductId": 1009,
		"ProductName": "Product",
		"ProductCode": "Product01"
	},
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCode Açıklama
DealerSale.AddProduct.InvalidRequest
DealerSale.AddProduct.ProductNameIsRequired
DealerSale.AddProduct.ProductCodeAlreadyUsing
DealerSale.AddProduct.ProductNameAlreadyExists
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "DealerSale.AddProduct.ProductNameIsRequired",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}