Capture İşlemi (Ön Provizyonu Satışa Dönüştürme)

Servis Adresi

İstek Parametreleri

PaymentDealerAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode (string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen şifre
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) bilgileriyle elde edilen anahtar SHA-256 hash algoritmasından geçirilerek bu alanda gönderilecektir

PaymentDealerRequest

Parametre Açıklama
VirtualPosOrderId (string) Ön Provizyon alma işlemi sonucunda dönen işlem numarası bilgisidir. 3D ödemelerde trxCode ismiyle dönülen numaradır.
Key: trxCode Value : ORDER-17131QQFG04026575
OtherTrxCode (string) Ön Provizyon işlemi gönderirken bayinin, kendine ait verdiği Unique işlem numarasıdır. VirtualPosOrderId verilmişse bu numarayı boş gönderebilirsiniz. Ya da kendi Unique numaranızı kullanmak istiyorsanız VirtualPosOrderId alanını boş gönderebilirsiniz.
Amount (decimal) Ön Provizyon kapatma tutarı (Kuruş kısmı nokta ile yazılır. Örn: 27.50) Bu tutar alınan provizyona eşit ya da küçük olabilir
ClientIP (string) Ön Provizyonu kapatan uygulamanın (desktop/web) çalıştırıldığı bilgisayarın IP bilgisi

Örnek İstek (JSON)


{
	"PaymentDealerAuthentication": {
		"DealerCode": "123456",
		"Username": "ZXCVBNVBN",
		"Password": "abcdef",
		"CheckKey": "ff4a6ee22aeafe87f7930f84b5ce2ad9655bfc6b5e430644a88c5b75a09fdee1"
	},
	"PaymentDealerRequest": {
		"VirtualPosOrderId": "ASDFGZXCVQWERT",
		"OtherTrxCode": "",
		"Amount": 27.5,
		"ClientIP": "195.155.96.234"
	}
}

Başarılı İstek Sonucu

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": {
		"IsSuccessful": true,
		"ResultCode": "00",
		"ResultMessage": ""
	},
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCode Açıklama
PaymentDealer.CheckPaymentDealerAuthentication.InvalidRequest Hatalı hash bilgisi
PaymentDealer.CheckPaymentDealerAuthentication.InvalidAccount Böyle bir bayi bulunamadı
PaymentDealer.CheckPaymentDealerAuthentication.VirtualPosNotFound Bu bayi için sanal pos tanımı yapılmamış
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "PaymentDealer.CheckPaymentDealerAuthentication.InvalidAccount ",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}