Satış Silme

Servis Adresi

İstek Parametreleri

DealerSaleAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode (string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen şifre
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) bilgileriyle elde edilen anahtar SHA-256 hash algoritmasından geçirilerek bu alanda gönderilecektir

DealerSaleRequest

Parametre Açıklama
DealerSaleId (integer) SaleCode gönderilirse zorunlu değil
SaleCode (string) DealerSaleId gönderilirse zorunlu değil (Max 100 chars)

Örnek İstek (JSON)


{
	"DealerSaleAuthentication": {
		"DealerCode": "ELİF",
		"Username": "Elif",
		"Password": "Elif123",
		"CheckKey": "aabbccddeeff"
	},
	"DealerSaleRequest": {
		"DealerSaleId": "",
		"SaleCode": "satis"
	}
}

Başarılı İstek Sonucu

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": true,
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCode Açıklama
DealerSale.DeleteSale.InvalidRequest
DealerSale.DeleteDealer.DealerSaleNotFund
DealerSale.DeleteDealer.SaleCodeDoesntMatchDealerSaleId
DealerSale.DeleteSale.SaleCodeOrDealerSaleIdMustBeGiven
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "DealerSale.DeleteSale.SaleCodeOrDealerSaleIdMustBeGiven",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}