Ödeme Adımı Tarihçe Listeleme

Servis Adresi

İstek Parametreleri

DealerSaleAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode (string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen şifre
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) bilgileriyle elde edilen anahtar SHA-256 hash algoritmasından geçirilerek bu alanda gönderilecektir

DealerSaleRequest

Parametre Açıklama
DealerPaymentPlanId (integer) Moka tarafında ödeme adımının Unique Id’ sidir

Örnek İstek (JSON)


{
	"DealerSaleAuthentication": {
		"DealerCode": "ELİF",
		"Username": "Elif",
		"Password": "Elif123",
		"CheckKey": "aabbccddeeff"
	},
	"DealerSaleRequest": {
		"DealerPaymentPlanId": "1"
	}
}

Başarılı İstek Sonucu

Parametre Açıklama
PaymentPlanHistoryListCount (integer)
PaymentPlanHistoryList []
DealerPaymentPlanHistoryId (integer) Moka tarafında ödeme adımının tarihçesine verilen Id’ dir
HistoryDate (datetime) Her bir ödeme denemesinin yapıldığı tarih ve saat
Amount (decimal) Çekim tutarı
Currency (string) Para birimi
InstallmentNumber (integer) Taksit miktarı (0 veya 1 ise peşin demektir)
CreditCardToken (guid) Hangi karttan çekim denemesi yapıldı
DealerCustomerTypeId (integer) Ödeme isteği göndererek çekim yapıldıysa, müşteri tipi Id’si
DealerPaymentId (integer) Moka tarafında bu ödeme adımı için verilen Unique Id’ dir
HistoryStatus (integer) 0 : Başarısız Çekim
1 : Başarılı Çekim
ServiceMessage (string) Ödeme servisimizden dönen hata kodu ve mesajı

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": {
		"PaymentPlanHistoryListCount": 1,
		"PaymentPlanHistoryList": [
			{
				"DealerPaymentPlanHistoryId": 1,
				"HistoryDate": "2017-08-17T16:52:22.963",
				"Amount": 0.01,
				"Currency": "",
				"InstallmentNumber": 1,
				"CreditCardToken": "1635BF45-854F-4D5D-83B7-E40B87C72703",
				"DealerCustomerTypeId": 0,
				"UserPosPaymentId": 0,
				"DealerPaymentId": 29940,
				"HistoryStatus": true,
				"ServiceMessage": ""
			}
		]
	},
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCode Açıklama
DealerSale.GetPaymentPlanHistoryList.NoDataFound
DealerSale.GetPaymentPlanHistoryList.PaymentPlanNotFound
DealerSale.GetPaymentPlanHistoryList.DealerPaymentPlanIdIsRequired
DealerSale.GetPaymentPlanHistoryList.InvalidRequest
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "DealerSale.GetPaymentPlanHistoryList.DealerPaymentPlanIdIsRequired",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}