Ödeme Adımı Görme

Servis Adresi

İstek Parametreleri

DealerSaleAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode (string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen şifre
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) bilgileriyle elde edilen anahtar SHA-256 hash algoritmasından geçirilerek bu alanda gönderilecektir

DealerSaleRequest

Parametre Açıklama
DealerPaymentPlanId (integer) Moka tarafında ödeme adımının Unique Id’ sidir

Örnek İstek (JSON)


{
	"DealerSaleAuthentication": {
		"DealerCode": "ELİF",
		"Username": "Elif",
		"Password": "Elif123",
		"CheckKey": "aabbccddeeff"
	},
	"DealerSaleRequest": {
		"DealerPaymentPlanId": "1003"
	}
}

Başarılı İstek Sonucu

Parametre Açıklama
DealerPaymentPlanId (integer) Moka tarafında bu ödeme adımı için verilen Unique Id’ dir
DealerSaleId (integer) Moka tarafında bu ödeme adımının eklendiği satışın Id’ sidir
SaleCode (integer) Bayi tarafında bu ödeme adımının eklendiği satışın kodudur
PaymentDate (string)
Amount (decimal)
Currency (string)
InstallmentNumber (integer)
HistoryDate (datetime) Henüz ödeme yapılmaya başlanmadığı için bu alan boş döner
CardToken (guid) Henüz ödeme yapılmadığı için Token boş döner
DealerCustomerTypeId (integer) Ödeme isteği gönderilerek ödeme yapılma durumunda dolar
UserPosPaymentId (integer) Ödeme isteği gönderilerek ödeme yapılma durumunda dolar
DealerPaymentId (integer) Bu ödeme adımı henüz ödemeye dönüşmediği için Ödeme Id boş döner
IsManualPlan (boolean) Bu ödeme adımı manuel girildiği için "true" olarak döner
PlanStatus (integer) 0 : Plan olustu, çekime henüz sıra gelmedi
1 : Çekim başarıyla tamamlandı
2 : Çekim başarısız oldu tekrar denenecek
3 : Çekim başarısız oldu bir daha denenmeyecek

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": {
		"DealerPaymentPlanId": 1003,
		"DealerSaleId": 1003,
		"SaleCode": "satis",
		"PaymentDate": "20170825",
		"Amount": 1,
		"Currency": "TL",
		"InstallmentNumber": 1,
		"HistoryDate": "",
		"CardToken": "",
		"DealerCustomerTypeId": 0,
		"UserPosPaymentId": 0,
		"DealerPaymentId": 0,
		"IsManualPlan": true,
		"PlanStatus": 0
	},
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCode Açıklama
DealerSale.GetPaymentPlan.PaymentPlanNotFound
DealerSale.GetPaymentPlan.DealerPaymentPlanIdIsRequired
DealerSale.GetPaymentPlan.InvalidRequest
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "DealerSale.GetPaymentPlan.DealerPaymentPlanIdIsRequired",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}