Ödeme Listesi

Servis Adresi

İstek Parametreleri

PaymentDealerAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode (string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen şifre
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) bilgileriyle elde edilen anahtar SHA-256 hash algoritmasından geçirilerek bu alanda gönderilecektir

PaymentDealerRequest

Parametre Açıklama
PaymentStartDate Ödemelerin başladığı tarih ve saat (yyyy-MM-dd HH:mm)
PaymentEndDate Ödemelerin bittiği tarih ve saat (yyyy-MM-dd HH:mm)
PaymentStatus (integer) Ödeme kaydının son durumudur.
0 : Ödeme Talebi
1 : .... (kullanılmıyor)
2 : Ödeme
3 : iptal
4 : iade
Opsiyonel alandır, boş gönderilirse veya hiç gönderilmezse tüm PaymetStatus’ler listelenir.
TrxStatus (integer) Yapılan işlemin sonucunu gösterir.
0 : Bekleyen işlem
1 : Başarılı işlem
2 : Başarısız işlem
Opsiyonel alandır, boş gönderilirse veya hiç gönderilmezse tüm TrxStatus’ler listelenir.

Örnek İstek (JSON)


{
	"PaymentDealerAuthentication": {
		"DealerCode": "MFM",
		"Username": "ZXCVBNVBN",
		"Password": "abcdef",
		"CheckKey": "91e9aa3978e33a8e5867f6ed8fbe2a8a6117db0a2d1f17164801348e68306c07"
	},
	"PaymentDealerRequest": {
		"PaymentStartDate": "2016-09-06 14:00",
		"PaymentEndDate": "2016-09-06 15:00",
		"PaymentStatus": 2,
		"TrxStatus": 1
	}
}

Başarılı İstek Sonucu

PaymentList Array’ i içinde dönen Ödeme ana kaydı durumları şu şekildedir;

PaymentStatus TrxStatus Açıklama
0 0 Ödeme onayı bekliyor
1 1 Ön Provizyon başarılı
1 2 Ön Provizyon başarısız
2 1 Ödeme başarılı
2 2 Ödeme başarısız
3 1 İptal başarılı
4 1 İade başarılı

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": {
		"IsSuccessful": true,
		"ResultCode": "00",
		"ResultMessage": "",
		"ListItemCount": 1,
		"PaymentList": [
			{
				"DealerPaymentId": 1422,
				"OtherTrxCode": "123456",
				"CardHolderFullName": "AHMET YILMAZ",
				"CardNumberFirstSix": "554960",
				"CardNumberLastFour": "5523",
				"PaymentDate": "2016-09-06T14:29:36.68",
				"Amount": 2.62,
				"CurrencyCode": "TL",
				"InstallmentNumber": 2,
				"DealerCommissionAmount": 0.12,
				"IsThreeD": true,
				"PaymentStatus": 3,
				"TrxStatus": 1
			}
		]
	},
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCode Açıklama
PaymentDealer.CheckPaymentDealerAuthentication.InvalidRequest Hatalı hash bilgisi
PaymentDealer.CheckPaymentDealerAuthentication.InvalidAccount Böyle bir bayi bulunamadı
PaymentDealer.GetPaymentList.InvalidDateTimeFormat Tarih formatı "yyyy-MM-dd HH:mm" şeklinde olmalıdır.
PaymentDealer.GetPaymentList.ListItemCountLimitExceeded 500’den fazla kayıt içeren istek başarısız olarak sonuçlandırılır.
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "PaymentDealer.CheckPaymentDealerAuthentication.InvalidAccount ",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}