Müşteri Silme

Servis Adresi

İstek Parametreleri

DealerCustomerAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode (string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen şifre
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) bilgileriyle elde edilen anahtar SHA-256 hash algoritmasından geçirilerek bu alanda gönderilecektir

DealerCustomerRequest

Parametre Açıklama
DealerCustomerId (integer) CustomerCode gönderilirse zorunlu değil
CustomerCode (string) DealerCustomerId gönderilirse zorunlu değil

Örnek İstek (JSON)


{
	"DealerCustomerAuthentication": {
		"DealerCode": "ELİF",
		"Username": "Elif",
		"Password": "Elif123",
		"CheckKey": "aabbccddeeff"
	},
	"DealerCustomerRequest": {
		"DealerCustomerId": "",
		"CustomerCode": "Customer"
	}
}

Başarılı İstek Sonucu

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": {},
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCode Açıklama
DealerCustomer.RemoveCustomer.InvalidRequest Hatalı hash bilgisi
DealerCustomer.RemoveCustomer.CustomerCodeOrDealerCustomerIdMustBeGiven
DealerCustomer.RemoveCustomer.DealerCustomerNotFound
DealerCustomer.RemoveCustomer.CustomerCodeDoesntMatchDealerCustomerId
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "DealerCustomer.RemoveCustomer.CustomerCodeOrDealerCustomerIdMustBeGiven",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}