Ödeme Adımı Listeleme

Servis Adresi

İstek Parametreleri

DealerSaleAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode (string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen şifre
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) bilgileriyle elde edilen anahtar SHA-256 hash algoritmasından geçirilerek bu alanda gönderilecektir

DealerSaleRequest

Parametre Açıklama
DealerSaleId (integer) Moka tarafında satışın Unique Id’ sidir
SaleCode (string) Satışın bayi tarafındaki kodudur
PaymentPlanPaymentDateStart (string) Hangi tarihler arasındaki ödeme adımları isteniyor
PaymentPlanPaymentDateEnd (string) Başlangıç ve bitiş tarihleri "YYYYMMDD" formatında verilir

Örnek İstek (JSON)


{
	"DealerSaleAuthentication": {
		"DealerCode": "ELİF",
		"Username": "Elif",
		"Password": "Elif123",
		"CheckKey": "aabbccddeeff"
	},
	"DealerSaleRequest": {
		"DealerSaleId": "1",
		"SaleCode": "",
		"PaymentPlanPaymentDateStart": "20171120",
		"PaymentPlanPaymentDateEnd": "20171130"
	}
}

Başarılı İstek Sonucu

Parametre Açıklama
PaymentPlanListCount (integer)
PaymentPlanList []
DealerPaymentPlanId (integer) Moka tarafında bu ödeme adımı için verilen Unique Id’ dir
DealerSaleId (integer) Moka tarafında bu ödeme adımının eklendiği satışın Id’ sidir
SaleCode (integer) Bayi tarafında bu ödeme adımının eklendiği satışın kodudur
PaymentDate (string) Çekimin yapılmaya başlandığı tarih
Amount (decimal) Çekim tutarı
Currency (string) Para birimi
InstallmentNumber (integer) Taksit miktarı (0 veya 1 ise peşin demektir)
HistoryDate (datetime) Son ödeme denemesinin yapıldığı tarih ve saati gösterir
CardToken (guid) Henüz ödeme yapılmadığı için Token boş döner
DealerCustomerTypeId (integer) Ödeme isteği gönderilerek ödeme yapılma durumunda anlamlıdır
UserPosPaymentId (integer) Ödeme isteği gönderilerek ödeme yapılma durumunda anlamlıdır
DealerPaymentId (integer) Başarılı bir ödeme olmuşsa, ödeme işleminin ID sidir
IsManualPlan (boolean) Ödeme adımı manuel girilmişse "true",otomatikse "false" döner
DealerCustomerId (integer) Ödemenin çekileceği müşteri ID si
PlanStatus (integer) 0 : Plan olustu, çekime henüz sıra gelmedi
1 : Çekim başarıyla tamamlandı
2 : Çekim başarısız oldu tekrar denenecek
3 : Çekim başarısız oldu bir daha denenmeyecek
CustomerCode (string) Bayi tarafında bu müşterinin kodudur
UserId (integer) Ödemenin çekileceği MOKA kullanıcısı ID si
UserCode (string) MOKA kullanıcısı kodu
CardToken (guid) Son ödeme denemesinin hangi kartla yapıldığını gösteren Token alanıdır
TrialCount (integer) Çekimin kaç kere denendiğini gösterir

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": {
		"PaymentPlanListCount": 1,
		"PaymentPlanList": [
			{
				"DealerPaymentPlanId": 2,
				"DealerSaleId": 1,
				"SaleCode": "ABD1",
				"PaymentDate": "20171121",
				"PlanStatus": 0,
				"HistoryDate": "",
				"Amount": 0.01,
				"Currency": "",
				"InstallmentNumber": 1,
				"IsManualPlan": false,
				"DealerCustomerId": 1,
				"CustomerCode": "CODE1",
				"UserId": 0,
				"UserCode": "",
				"CardToken": "",
				"DealerPaymentId": 0,
				"DealerCustomerTypeId": 0,
				"UserPosPaymentId": 0,
				"TrialCount": 0
			}
		]
	},
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCode Açıklama
DealerSale.GetPaymentPlanList.InvalidRequest
DealerSale.GetPaymentPlanList.PaymentPlanPaymentDateStartIsRequired
DealerSale.GetPaymentPlanList.PaymentPlanPaymentDateEndIsRequired
DealerSale.GetPaymentPlanList.NoDataFound
DealerSale.GetPaymentPlanList.InvalidDateFormatPaymentPlanPaymentDateStart
DealerSale.GetPaymentPlanList.InvalidDateFormatPaymentPlanPaymentDateEnd
DealerSale.GetPaymentPlanList.SaleCodeOrDealerSaleIdMustBeGiven
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "DealerSale.GetPaymentPlanList.SaleCodeOrDealerSaleIdMustBeGiven",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}