Ödeme Detay Listesi

Servis Adresi

İstek Parametreleri

PaymentDealerAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode (string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen şifre
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) bilgileriyle elde edilen anahtar SHA-256 hash algoritmasından geçirilerek bu alanda gönderilecektir

PaymentDealerRequest

Parametre Açıklama
DealerPaymentId (string) Ödeme kaydının Moka sistemindeki Id’si. Bayi ödeme listesi servisiyle size dönen listede görünen Unique bir ID’ dir. Ödemenin detayını sorgulayabilmek için ya bu ID’ yi ya da kendi Unique ID’ nizi (OtherTrxCode) vermelisiniz.
OtherTrxCode (string) Ödeme gönderirken, bu işleme ait kendi sisteminizin Unique İşlem Numarasını Mokaya göndermişseniz, bu alanı kullanarak ödeme detay sorgusu yapabilirsiniz. Ödemenin detayını sorgulayabilmek için ya bu alanı ya da DealerPaymentId alanını vermelisiniz.

Örnek İstek (JSON)


{
	"PaymentDealerAuthentication": {
		"DealerCode": "MFM",
		"Username": " ZXCVBNVBN",
		"Password": "abcdef",
		"CheckKey": "91e9aa3978e33a8e5867f6ed8fbe2a8a6117db0a2d1f17164801348e68306c07"
	},
	"PaymentDealerRequest": {
		"DealerPaymentId": "1170",
		"OtherTrxCode": ""
	}
}

Başarılı İstek Sonucu

PaymentDetail Objesi ile dönen Ödeme ana kaydı durumları şu şekildedir;

PaymentStatus TrxStatus Açıklama
0 0 Ödeme onayı bekliyor
1 1 Ön Provizyon başarılı
1 2 Ön Provizyon başarısız
2 1 Ödeme başarılı
2 2 Ödeme başarısız
3 1 İptal başarılı
4 1 İade başarılı

PaymentTrxDetailList Array’ i içinde dönen Ödeme detay kaydı durumları şu şekildedir;

TrxType TrxStatus Açıklama
1 1 Ön Provizyon başarılı
1 2 Ön Provizyon başarısız
2 1 Ödeme başarılı
2 2 Ödeme başarısız
3 1 İptal başarılı
3 2 İptal başarısız
4 1 İade başarılı
4 2 İade başarısız
PaymentReason 0 : Ödeme işlemi değil (iptal veya iade işlemi)
1 : Ödeme işlemi
VoidRefundReason İptal iadenin neden yapıldığını gösterir alandır.
0 : İptal iade işlemi değil (Ödeme işlemi olduğu için, bu kod anlamsız)
2 : Dış Manuel iptal / iade işlemi (Pos.moka.com veya api üzerinden iptal)
3 : İç Manuel iptal / iade işlemi (Moka yönetim panelinden yapılan işlem)

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": {
		"IsSuccessful": true,
		"ResultCode": "00",
		"ResultMessage": "",
		"PaymentDetail": {
			"DealerPaymentId": 27405,
			"OtherTrxCode": "",
			"CardHolderFullName": "Ahmet Yılmaz",
			"CardNumberFirstSix": "554960",
			"CardNumberLastFour": "5523",
			"PaymentDate": "2017-02-28T14:42:17.26",
			"Amount": 20,
			"CurrencyCode": "TL",
			"InstallmentNumber": 0,
			"DealerCommissionAmount": 0.5,
			"IsThreeD": false,
			"PaymentStatus": 3,
			"TrxStatus": 1
		},
		"ListItemCount": 2,
		"PaymentTrxDetailList": [
			{
				"DealerPaymentTrxId": 2971,
				"DealerPaymentId": 27405,
				"TrxCode": "26ba712e-6381-4291-8c59-702c13b30d4d",
				"TrxDate": "2017-02-28T14:42:17.837",
				"TrxType": 1,
				"TrxStatus": 1,
				"PaymentReason": 1,
				"VoidRefundReason": 0,
				"VirtualPosOrderId": "ORDER-17060RYOG07011948",
				"ResultMessage": ""
			},
			{
				"DealerPaymentTrxId": 2982,
				"DealerPaymentId": 27405,
				"TrxCode": "32c19f0f-4853-4a0d-bf7-fbc687a826a7",
				"TrxDate": "2017-02-28T14:44:32.26",
				"TrxType": 2,
				"TrxStatus": 1,
				"PaymentReason": 0,
				"VoidRefundReason": 3,
				"VirtualPosOrderId": " ORDER-17060RYOG07011948",
				"ResultMessage": ""
			}
		]
	},
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCode Açıklama
PaymentDealer.CheckPaymentDealerAuthentication.InvalidRequest Hatalı hash bilgisi
PaymentDealer.CheckPaymentDealerAuthentication.InvalidAccount Böyle bir bayi bulunamadı
PaymentDealer.GetDealerPaymentTrxDetailList.PaymentIdError Payment Id boş, 0 veya yanlış formatta gönderilirse.
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "PaymentDealer.CheckPaymentDealerAuthentication.InvalidAccount ",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}