Zaman Programı Günceleme

Servis Adresi

İstek Parametreleri

DealerSaleAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode (string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen şifre
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) bilgileriyle elde edilen anahtar SHA-256 hash algoritmasından geçirilerek bu alanda gönderilecektir

DealerSaleRequest

Parametre Açıklama
DealerSaleScheduleId (integer) Zaman programı eklendiğinde Moka’ dan dönen ID
ScheduleName (string) Zaman programının adı (örn: "Ayda bir yapılan ödeme") (Max 100), Zorunlu değil, gönderilmezse güncellenmez
DailyWeeklyMonthly (integer) Zorunlu değil, gönderilmezse güncellenmez.
1: Günlük çekim
2: Haftalık çekim
3: Aylık çekim
EveryX (integer) Zorunlu değil, gönderilmezse güncellenmez. Kaç günde, haftada veya ayda bir ödeme yapılacak (değeri 1 ise her gün, hafta veya ay anlamına gelir, değeri 2 ise, 2 günde bir, 2 haftada bir veya 2 ayda bir anlamına gelir).
DaysOfWeek (string) Zorunlu değil, gönderilmezse güncellenmez (DailyWeeklyMonthly = 2 gönderilirse bu alanın gönderilmesi de zorunlu)
(1: Pazartesi, 2: Salı ....... 7: Pazar, haftanın günleri virgül ile ayrılarak verilebilir. örn: 1,3 pazartesi ve çarşamba günleri)
DaysOfMonth (string) Zorunlu değil, gönderilmezse güncellenmez (DailyWeeklyMonthly = 3 gönderilirse bu alanın gönderilmesi de zorunlu)(ayın günleri virgül ile ayrılarak verilebilir. örn: 1,15 yani ayın 1. ve 15. günü çekim yapılacak)

Örnek İstek (JSON)


{
	"DealerSaleAuthentication": {
		"DealerCode": "ELİF",
		"Username": "Elif",
		"Password": "Elif123",
		"CheckKey": "aabbccddeeff"
	},
	"DealerSaleRequest": {
		"ScheduleName": "newschedule",
		"DailyWeeklyMonthly": "3",
		"EveryX": "1",
		"DaysOfWeek": "",
		"DaysOfMonth": "15"
	}
}

Başarılı İstek Sonucu

Parametre Açıklama
DealerSaleScheduleId (integer) Moka tarafında, zaman programının Unique ID sidir
ScheduleName (string) Zaman programının adı (örn: "Ayda bir yapılan ödeme") (Max 100)
DailyWeeklyMonthly (integer) 1: Günlük çekim
2: Haftalık çekim
3: Aylık çekim
EveryX (integer) Kaç günde, haftada veya ayda bir ödeme yapılacak (değeri 1 ise her gün, hafta veya ay anlamına gelir, değeri 2 ise, 2 günde bir, 2 haftada bir veya 2 ayda bir anlamına gelir).
DaysOfWeek (string) DailyWeeklyMonthly = 2 ise zorunlu
(1: Pazartesi, 2: Salı ....... 7: Pazar, haftanın günleri virgül ile ayrılarak verilebilir. örn: 1,3 pazartesi ve çarşamba günleri)
DaysOfMonth (string) DailyWeeklyMonthly = 3 ise zorunlu (ayın günleri virgül ile ayrılarak verilebilir. örn: 1,15 yani ayın 1. ve 15. günü çekim yapılacak)

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": {
		"DealerSaleScheduleId": 1005,
		"ScheduleName": "newschedule",
		"DailyWeeklyMonthly": 2,
		"EveryX": 1,
		"DaysOfWeek": "1,2,3",
		"DaysOfMonth": ""
	},
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCode Açıklama
DealerSale.UpdateSchedule.InvalidRequest
DealerSale.UpdateSchedule.DealerSaleScheduleIdIsRequired
DealerSale.UpdateSchedule.ScheduleNotFound
DealerSale.UpdateSchedule.DaysOfWeekIsRequired
DealerSale.UpdateSchedule.DaysOfMonthIsRequired
DealerSale.UpdateSchedule.DaysOfWeekFormatError
DealerSale.UpdateSchedule.DaysOfMonthFormatError
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "DealerSale.UpdateSchedule.DealerSaleScheduleIdIsRequired",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}