Havuzdaki Ödemeyi Onaylama İşlemi

Servis Adresi

İstek Parametreleri

PaymentDealerAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode (string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen şifre
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) bilgileriyle elde edilen anahtar SHA-256 hash algoritmasından geçirilerek bu alanda gönderilecektir

PaymentDealerRequest

Parametre Açıklama
VirtualPosOrderId (string) Ödeme işlemi sonucunda dönen işlem numarası bilgisidir. 3D ödemelerde trxCode ismiyle dönülen numaradır.
Key: trxCode Value : ORDER-17131QQFG04026575
OtherTrxCode (string) Ödeme işlemi gönderirken bayinin kendine ait verdiği Unique işlem numarasıdır. VirtualPosOrderId verilmişse bu numarayı boş gönderebilirsiniz. Ya da kendi Unique numaranızı kullanmak istiyorsanız

Örnek İstek (JSON)


{
	"PaymentDealerAuthentication": {
		"DealerCode": "123456",
		"Username": "ZXCVBNVBN",
		"Password": "abcdef",
		"CheckKey": "ff4a6ee22aeafe87f7930f84b5ce2ad9655bfc6b5e430644a88c5b75a09fdee1"
	},
	"PaymentDealerRequest": {
		"VirtualPosOrderId": " ORDER-17131QMlH04026199",
		"OtherTrxCode": ""
	}
}

Başarılı İstek Sonucu

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": {
		"IsSuccessful": true,
		"ResultCode": "",
		"ResultMessage": "",
		"VirtualPosOrderId": "ORDER-17131QMlH04026199"
	},
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCode Açıklama
PaymentDealer.CheckPaymentDealerAuthentication.InvalidRequest Hatalı hash bilgisi
PaymentDealer.CheckPaymentDealerAuthentication.InvalidAccount Böyle bir bayi bulunamadı
PaymentDealer.CheckPaymentDealerAuthentication.VirtualPosNotFound Bu bayi için sanal pos tanımı yapılmamış
PaymentDealer.DoApprovePoolPayment.OtherTrxCodeOrVirtualPosOrderIdMustGiven Veriler eksik gönderildi. OrderId veya OtherTrxCode girilmeli
PaymentDealer.DoApprovePoolPayment.DealerPaymentNotFound Girilen bilgilere ait onaylanacak bir ödeme kaydı bulunamadı
PaymentDealer.DoApprovePoolPayment.PaymentAlreadyApproved Bu ödeme zaten onaylanmış
PaymentDealer.DoApprovePoolPayment.PaymentIsNotPoolPayment Bu ödeme havuz ödemesi değil
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "PaymentDealer.CheckPaymentDealerAuthentication.InvalidAccount ",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}